DAM TOVATNA - REHABILITERING

Tovatna er lokalisert i Trollheimen landskapsvernområde. Dam Tovatna er en dam tilhørende Driva kraftverk. Dammen demmer opp fire opprinnelige vann til kote 757. Tovatna fungerer som et bekkeinntak, og vannstanden reguleres ikke. Størstedelen av Tovatna er lokalisert i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag. Den nordligste delen av dammen ligger i Surnadal Kommune i Møre og romsdal fylke.

STED

Todal

BYGGHERRE

Trønder Energi

ÅR

2013

ENTREPRISEFORM

Underentreprise

SKALA

Støttefylling
Plastring
Fjellbolting
Arondering