Grunnarbeid

Veianlegg, vann og avløp, boring og sprenging, natursteinsmur, riving, elkraft, tomtearbeid, boligfelt

Andre tjenester


Feiing/kosting, linjerydding, skogrydding, brøyting, masselevering/salg, forskalingsarbeid/gulvstøp og kjerneboring

Verksted


Sakkyndig virksomhet for kontroll av M1 Doser, M2 Gravemaskin, M3 Veihøvel, M4 Hjul/Beltelaster, M5 Gravelaster, M6 Dumper

Mobilknusing

Grovknusing, finknusing, grov- og finsikting

Transport

Massetransport, spesialtransport, maskinflytting, stykkgods, krokbil med dumperkasser, avfallskasser og korntransport

Oppmåling

Utstikking, oppmåling, tverrprofiler, VA/EL og masseberegning. 

Kontakt
716 92 800, 917 40 140
post@bredesen-as.no

Følg oss
Facebook

Bredesen
Hjem
Om oss
Referanser
Kontakt
Tjenester - Du er her