SIKRINGSTILTAK KVIKKLEIRE

Arbeidet omfattet tiltak (graving/fylling) for å bedre områdestabiliteten ved terrengtiltak i 10 utvalgte områder langs Eidsvågelva. 

STED

Eidsvåg

BYGGHERRE

Nesset kommune

ÅR

2016

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

SKALA

Areal ca. 19 000m2
Skjæring ca. 18 000m3
Fylling ca. 6000m3